Karriereutvikling

Fra jobbtilbyder til å muliggjøre karrierer

Forskning viser at å støtte medarbeidernes karriereutvikling er den viktigste driveren for engasjement, beholde talenter og sikre produktivitet. Likevel støtter mange virksomheter seg fortsatt på gamle og utdaterte metoder for å gi tilbakemelding angående prestasjoner. Våre løsninger innen karriereutvikling kan bidra til å løfte din organisasjon opp på neste nivå ved hjelp av strategier for å:

 • Gi medarbeiderne de verktøyene de trenger for å utvikle seg videre i sin karriere
 • Gjøre karrieresamtaler til en del av den gjeldende praksisen for performance management
 • Lære lederne hvordan de skal forholde seg til medarbeiderne, i stedet for å frykte karrierediskusjoner
 • Utnytte assessment-metodikker for å hjelpe medarbeiderne til å utvikle karrierekart som samsvarer med egne styrker
 • Forstå medarbeiderne med størst potensial for mobilitet og vekst i organisasjonen

Ved å samarbeide med Right Management om karriereledelse vil din organisasjon kunne tiltrekke deg, engasjere og beholde de beste talentene, samtidig som medarbeiderne får verktøy som gjør dem i stand til å ta ansvar for egen karriere.

Våre løsninger innen karriereutvikling

En effektiv karriereutviklingsstrategi forsterker medarbeidernes verdi, gir økt produktivitet i arbeidsstyrken og gjør det lettere for arbeidsgiverne å tiltrekke seg og beholde talenter.

Ved å bruke Right Managements assessment- og karriereekspertise får du:

 • Ledere som tar en mer aktiv rolle når det gjelder å lede medarbeidernes karrierer, for på den måten å beholde medarbeiderne og oppnå større fleksibilitet i organisasjonen.
 • Medarbeidere som kan benytte seg av coaching og vår kompetanse innen karriereutvikling til å forstå mulighetene utvikling kan gi, og til å definere en karrierevei som samsvarer med egne styrker og mål.

Stilt overfor mangel på talenter med riktig kompetanse og et behov for raskere å oppnå resultater, må virksomheter erkjenne hvor viktig det er å gjøre seg mer attraktive for en arbeidsstyrke som har flere valgmuligheter enn noen gang før. Oppgavebaserte jobber og mangel på utviklingsmuligheter gjør medarbeidere uinspirerte og de vil søke seg videre. Dette gjør det vanskelig for arbeidsgivere å beholde kunnskapen og kompetansen innen organisasjonen og utvikle fremtidige ledere.

 

Right Management hjelper organisasjoner og enkeltpersoner i å lykkes ved å tilby karriereutviklingstjenester og -løsninger som driver frem langsiktig forretningssuksess. Vi tilbyr:

Karriereutvikling — Bli og vokse

 • Skape et fokus på karriereutvikling i organisasjonen for å legge til rette for individuell karriereplanlegging
 • Øke medarbeiderengasjementet ved å heve kompetansen til lederteamet slik at de kan gjennomføre karrieresamtaler med medarbeiderne.
 • Verktøy og arbeidsgrupper hjelper medarbeiderne med å bygge ferdigheter og kompetanse som samsvarer med individuelle og organisatoriske behov.

Intern mobilitet — Bli og endres

 • Skape og forbedre den interne mobiliteten ved å utnytte og beholde talenter og plassere dem i nye roller i takt med at markedet endrer seg.
 • Engasjere medarbeiderne i egen karriere ved å tilby nye erfaringer og vekstmuligheter.
 • Bistå medarbeiderne med å utvikle sin personlige merkevare slik at de er bedre rustet til å fremme egne styrker innenfor organisasjonen.

Karrierebeslutning — Bli eller slutte

 • Utnytte assessment for å oppnå innsikt rundt hovedstyrker og preferanser og dermed legge til rette for karriereplanlegging.
 • Sette medarbeiderne i stand til å oppnå klarhet om karrieren, slik at de kan ta veloverveide beslutninger om de neste karrierestegene.
 • Medarbeidere som oppdager et de ikke lenger ønsker å være i sin nåværende rolle, kan utnytte RightEverywheres ressurser og verktøy til å søke jobb et annet sted, eller vurdere alternative muligheter som å starte eget firma eller pensjonisttilværelse.

RightEverywhere® nettbasert karriereportal

I alle våre løsninger benytter vi RightEverywhere®, en nettbasert karriereportal som er skreddersydd etter dine forretningsbehov med verktøy og ressurser for karriereutvikling. Brukerne utvikler innsikt i egne styrker og ferdigheter for å kunne realisere sitt potensial og planlegge og utvikle seg videre i sin karriere.

En effektiv karriereutviklingsstrategi hjelper organisasjonene med å lykkes. Med over 35 års erfaring med å utvikle og omstille mennesker, foretar vi en assessment av arbeidsstyrken din og skreddersyr karriereutviklingsprogrammer som gjør medarbeiderne i stand til å drive frem større fleksibilitet i hele organisasjonen.

Les mer om våre løsninger

Vi er globale karriereeksperter. Når enkeltpersoner lykkes, lykkes organisasjonen. Vi hjelper organisasjoner og individer med å utarbeide og gjennomføre utviklingsstrategier som forbedrer organisasjonens fleksibilitet og resultater.

KARRIEREOMSTILLING

Å tilby tjenester innen omstilling til medarbeidere som slutter, er bra for virksomhetens omdømme og merkevare. Virksomheter som gjør dette, rapporterer om økning i produktiviteten, engasjementet og lojaliteten blant de medarbeiderne som blir værende i organisasjonen. De opplever også oftere at lønnsomheten stiger. Finn ut mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet i omstillingsprosesser på en slik måte at alle drar nytte av det.

LEDERUTVIKLING

87% av alle organisasjoner har ikke identifisert de lederne som i framtiden skal fylle sentrale roller. Velger du de «rette» kandidatene eller fungerer ikke din etterfølgerplanlegging for ledere godt nok? Finn ut hvordan vår P3 Leader Model kan hjelpe deg med å identifisere, utvikle og beholde de riktige lederne i din organisasjon.

ORGANISASJONSEFFEKTIVITET

Talentisme, ikke kapitalisme. Porteføljemedarbeidere. Privatpersoner tar over, det skjer en «Uber-iseringen» av arbeid. Fleksibilitet gjennom analyse av arbeidsstyrken. The Human Cloud - en virtuell verden. Formål kommer før lønn. Å være en effektiv organisasjon er noe helt annet i dagens arbeidsliv. Right Management kan gi organisasjonen din de verktøyene og strategiene den trenger for å vinne i the Human Age.