Lederutvikling

Forutsi, utvikle, måle...Lykkes

Effektiv ledelse er det som skiller vellykkede selskaper fra mindre vellykkede. Det er drivkraften bak en vinnerkultur. Right Managements nye P3 Leader Model er et effektivt og utprøvd rammeverk som skal hjelpe organisasjonen din med å:

  • Kartlegge og identifisere de lederne som har størst sannsynlighet for å lykkes
  • Utvikle og coache den viktigste atferden
  • Definere KPI’er for å sikre at forretnings- og talentrelaterte resultater samsvarer med de strategiske målene dine

Right Managements P3 Leader Model representerer vårt syn på hva organisasjoner må gjøre for å posisjonere lederne sine slik at de fungerer godt i usikre og dynamiske markeder. Organisasjonene kan bruke denne systematiske metoden til å utvikle en sterk etterfølgerplanlegging ved å identifisere talentene med det største potensialet for å lykkes, hjelpe dem å utvikle et sett av kapabiliteter, samt lede prestasjonen deres ved å måle og belønne relevante resultater.

Lederutviklingsprogram

Right Management har en bevist tilnærming til det å identifisere og utvikle fremtidige ledere, oppnå verdi raskere og gi medarbeiderne de lederegenskapene de trenger for å drive frem vedvarende endring.

Begynn å investere i de rette menneskene. Forutsi, utvikle og mål effektiv ledelse i the Human Age.

I dagens marked preget av uforutsigbarhet og usikkerhet, opplever de fleste virksomheter mangel på engasjement hos medarbeidere, og arbeidsgivere står overfor stadig mer komplekse rammebetingelser. Vår forskning indikerer at lederne i nesten halvparten av alle virksomheter er uforberedt på å møte utfordringene de vil stå overfor de neste 3 til 5 årene.

Right Management har gjennom 35 års erfaring opparbeidet seg en unik erfaringsbase innen talent- og lederutvikling. Våre løsninger innen lederutvikling er faglig utformet for å identifisere ledertalentene med størst potensiale og for å utvikle de nødvendige kompetanser som er avgjørende for å skape økt produktivitet gjennom økt engasjement, bedre karrieremuligheter og en mer meningsfull hverdag innad i organisasjonen. Våre effektive løsninger for lederutvikling inkluderer:

Identifisering og utvikling av talenter med høyt potensial

  • Organisasjoner bør ta kloke avgjørelser om hvordan de skal investere i talentutvikling. Ved å bruke målrettet assessment av kandidaters lederpotensial, bistår vi virksomheter med å identifisere de talentene som med minst innsats lykkes i å vokse inn i lederroller.
  • Vi skreddersyr lederutviklingsprogrammer etter individuelle behov og utfordringer gjennom tilpassede læringsmuligheter som er utformet for å håndtere virksomhetens målsettinger.

Ledercoaching

  • Vi hjelper ledere med å utvikle kompetanse og atferd som samsvarer med organisatorisk strategi, kultur, verdier, struktur og prosesser.
  • Vårt globale nettverk gir tilgang til mer enn 1 000 coacher med bransjespesifikk innsikt og erfaring med å få mennesker fra ulike bakgrunner til å vokse i lederposisjoner.

Nettbasert karriereportal

  • Oppnå verdi raskere med et omfattende og bredt lærings- og utviklingsverktøy som hjelper nye ledere med å virkeliggjøre sitt potensial og avansere i sin fremtidige yrkesmessige karriere.
  • Med RightEverywhere®, vår nettbaserte karriereportal, har medarbeiderne umiddelbar tilgang til karriereutviklingsressurser via mobile enheter og nettbrett – med et visuelt, interaktivt læringsmiljø som yngre talenter foretrekker..

En virksomhet med effektive ledere, får engasjerte medarbeidere. Når 87 % av alle organisasjoner mener at de ikke har en effektiv plan for utvikling av ledere, kan Right Management bistå organisasjoner med å identifisere og utvikle fremtidens ledere for å sikre at virksomheten lykkes bedre med sine strategiske målsettinger.

Redusere risiko i etterfølgerplanleggingen

Forretningsutfordring: Hvordan kan vi hjelpe kundene våre med å identifisere talenter med høyt potensial og drive frem effektiv etterfølgerplanlegging for framtiden?

Vi tar utfordringen: Se hvordan Right Management utformet et assessmentprogram for å gi konstruktiv tilbakemelding til medarbeidere og hjelpe ledelsen med å identifisere skjulte talenter i organisasjonen.

P3 Leader Model

Eksisterende metoder for å identifisere, utvikle og belønne ledere fungerer ikke som de skal – og etter vårt syn er det på tide å tenke nytt om hva som er effektiv ledelse og hvordan den kan måles.

Right Managements P3 Leader Model er vårt syn på hvordan man kan identifisere og utvikle ledere som vil lykkes i et usikkert og dynamisk markedsmiljø.

Finn ut mer om P3 Leader Model

 

Les mer om våre løsninger

Vi er globale karriereeksperter. Når enkeltpersoner lykkes, lykkes organisasjonen. Vi hjelper organisasjoner og individer med å utarbeide og gjennomføre utviklingsstrategier som forbedrer organisasjonens fleksibilitet og resultater.

KARRIEREOMSTILLING

Å tilby tjenester innen omstilling til medarbeidere som slutter, er bra for virksomhetens omdømme og merkevare. Virksomheter som gjør dette, rapporterer om økning i produktiviteten, engasjementet og lojaliteten blant de medarbeiderne som blir værende i organisasjonen. De opplever også oftere at lønnsomheten stiger. Finn ut mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet i omstillingsprosesser på en slik måte at alle drar nytte av det.

KARRIEREUTVIKLING

Mer enn 75 % av arbeidsgiverne opplever at det er vanskelig å tiltrekke seg og beholde talenter, noe som er avgjørende for å vinne i the Human Age. Er din organisasjon forberedt på å vinne konkurransen om talentene? Finn ut hvordan en effektiv strategi for karriereutvikling kan hjelpe din organisasjon med å styrke engasjementet, fremme medarbeiderutvikling og sikre at organisasjonen blir sett på som en attraktiv arbeidsgiver.

ORGANISASJONSEFFEKTIVITET

Talentisme, ikke kapitalisme. Porteføljemedarbeidere. Privatpersoner tar over, det skjer en «Uber-iseringen» av arbeid. Fleksibilitet gjennom analyse av arbeidsstyrken. The Human Cloud - en virtuell verden. Formål kommer før lønn. Å være en effektiv organisasjon er noe helt annet i dagens arbeidsliv. Right Management kan gi organisasjonen din de verktøyene og strategiene den trenger for å vinne i the Human Age.