Organisasjonseffektivitet

Nye utfordringer, nye spilleregler

Med markedsendringer og demografiske og teknologiske krefter som påvirker arbeidsplassen, kan det å optimalisere forretningsresultatene føles som et bevegelig mål. Right Management vil hjelpe deg med å utvikle en strategiplan med nye løsninger for å drive frem organisasjonseffektivitet i det nye arbeidslivet. Disse løsningene inneholder:

  • Medarbeider- og talentstrategier for å øke organisatorisk fleksibilitet
  • Etterfølgerplanlegging
  • Skape en karrierefokusert kultur for å sikre at medarbeiderne er engasjert og forblir i organisasjonen
  • Metoder for å øke talentmobilitet, utløse innovasjon og mangfold

Enten det gjelder kompetansekartlegging og talentstrategier eller dokumenterte måter å øke de ansattes engasjement på og beholde dem i organisasjonen, kan Right Management hjelpe din organisasjon med å legge på plass de riktige brikkene som gjør at dere oppnår og opprettholder organisasjonseffektivitet. Finn ut hvordan.

Maksimer organisasjonens effektivitet

Når markedet, teknologien og det globale arbeidslivet er i endring samtidig, kan det å optimalisere forretningsresultatene føles som et bevegelig mål. Tallene underbygger dette, da bare 25 % av lederne sier at medarbeiderne deres reagerer effektivt på endring.

Right Managements skreddersydde løsninger hjelper dine medarbeidere, dine ledere og din etterfølgerplanlegging slik at du kan skape fleksibilitet, engasjement og prosesser for vedvarende organisasjonseffektivitet.

Høyt engasjement er lik høye prestasjoner. Det er noe alle vet. Men hva er det som driver engasjement? I alle bransjer er lederne under press for å oppnå høyere verdi på kortere tid, samtidig som de skal øke inntektene, redusere kostnadene og etablere en effektiv organisasjon med et sterkt omdømme som en attraktiv arbeidsgiver. I dagens dynamiske marked må de skape påvirkning på kort sikt samtidig som de skal posisjonere selskapene (og medarbeiderne) for fremtidig suksess. Right Management gir organisasjonene de verktøyene og strategiene de trenger for å oppnå suksess og nå sine forretningsmål.

Som globale karriereeksperter innenfor ManpowerGroup, tilbyr Right Management inngående innsikt i den skiftende markedsdynamikken og innvirkningen denne har på organisasjonene. Ved å utnytte den omfattende bransjekunnskapen vi har om arbeidslivstrender, coaching og talentutvikling, kan løsningene våre for organisasjonseffektivitet tilby:

Ekspertinnsikt ved bruk av assessment

Vi benytter assessment for å gjøre organisasjonene i stand til å identifisere talentene de trenger for å lykkes i fremtiden. Vi leverer talentkartlegging rettet mot spesifikke grupper (slik som salg og personer med høyt potensial) for å sette organisasjonene i stand til å ta riktige beslutninger om mennesker og drive frem optimale forretningsresultater. Vi samler innsikt gjennom en kombinasjon av tredjeparts og egenutviklede verktøy som leveres via RightEverywhere®, vår innovative nettbaserte karriereutviklingsportal.

Implementeringsstrategier

Vi samarbeider med våre kunder og tilbyr skreddersydde løsninger som bygger på velprøvde globale metodikker, for å drive frem organisasjonseffektivitet. Vi har mer enn 35 års erfaring med å levere utviklingsprogram med global rekkevidde og lokal tilpasning.

Effektive mål og resultater

Vi innhenter og analyserer forretningsresultater for å måle effekten fra våre løsninger ved å bruke et sett med forhåndsdefinerte beregninger (eller KPI’er) for enkeltpersoner og organisasjonen. Vi bruker denne innsikten til å måle suksessen til alle utviklingsprogrammer vi leverer.

Right Managements skreddersydde løsninger hjelper din organisasjon med å skape, utvikle og opprettholde organisasjonseffektivitet. Vår portefølje av skreddersydde løsninger er utformet for å styrke talentstrategien og samordne den med forretningsstrategien.

Skap en kultur for karriereutvikling for å øke medarbeiderengasjementet

Forretningsutfordring: Hvordan kan vi hjelpe kundene våre med å øke medarbeiderengasjementet og gå i spissen for individuell karriereutvikling?

Vi tar utfordringen: Se hvordan Right Management utformet et assessmentprogram for å gi medarbeiderne verktøyene, ressursene og støtten de trengte for å utvikle karrieren sin innenfor organisasjonen.

 

Les mer om våre løsninger

Vi er globale karriereeksperter. Når enkeltpersoner lykkes, lykkes organisasjonen. Vi hjelper organisasjoner og individer med å utarbeide og gjennomføre utviklingsstrategier som forbedrer organisasjonens fleksibilitet og resultater.

KARRIEREOMSTILLING

Å tilby tjenester innen omstilling til medarbeidere som slutter, er bra for virksomhetens omdømme og merkevare. Virksomheter som gjør dette, rapporterer om økning i produktiviteten, engasjementet og lojaliteten blant de medarbeiderne som blir værende i organisasjonen. De opplever også oftere at lønnsomheten stiger. Finn ut mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet i omstillingsprosesser på en slik måte at alle drar nytte av det.

KARRIEREUTVIKLING

Mer enn 75 % av arbeidsgiverne opplever at det er vanskelig å tiltrekke seg og beholde talenter, noe som er avgjørende for å vinne i the Human Age. Er din organisasjon forberedt på å vinne konkurransen om talentene? Finn ut hvordan en effektiv strategi for karriereutvikling kan hjelpe din organisasjon med å styrke engasjementet, fremme medarbeiderutvikling og sikre at organisasjonen blir sett på som en attraktiv arbeidsgiver.

LEDERUTVIKLING

87% av alle organisasjoner har ikke identifisert de lederne som i framtiden skal fylle sentrale roller. Velger du de «rette» kandidatene eller fungerer ikke din etterfølgerplanlegging for ledere godt nok? Finn ut hvordan vår P3 Leader Model kan hjelpe deg med å identifisere, utvikle og beholde de riktige lederne i din organisasjon.