Karriereomstilling

Two women discussing Right Management's outplacement services in an office.

Karriereomstilling som gir resultater

Omstilling gjennom Right Management gir resultater for alle parter:

  • Medarbeiderne som blir overtallige får profesjonell hjelp og støtte til å identifisere nye og realistiske karrieremuligheter slik at de lykkes i sin fremtidige karriere
  • De medarbeiderne som blir igjen ser sannsynligvis mer positivt på endringene og beholder engasjementet og forpliktelsen i forhold til sine arbeidsoppgaver
  • Organisasjonen opprettholder produktiviteten, beskytter sin merkevare og sitt omdømme, samtidig som de reduserer risiko gjennom omstillingsprosessen

Right Management har hjulpet over tre millioner mennesker over i nye roller, karrierer og muligheter de siste 35 årene, samtidig som organisasjonene – herunder over 80 % av selskapene på Fortune 500-listen – har fått hjelp til å øke fleksibiliteten i sin arbeidsstyrke. Finn ut hvordan våre løsninger innen omstilling kan hjelpe din organisasjon i nedbemanningsprosesser.

Karriereomstillingsløsninger

Med over 35 års erfaring og innsikt har vi utviklet mer enn 3 millioner mennesker og hjulpet dem over i nye roller, karriere og muligheter.

Vi er derfor i en unik posisjon til å bistå virksomheter gjennom omstilling og endring, og gir organisasjonene innovative verktøy og et eget team som bistår med å planlegge, kommunisere og gjennomføre omstillingsprosesser.

Medarbeidere som må forlate organisasjonen drar også nytte av våre velprøvde løsninger innen omstilling som omfatter coaching, kompetanseutvikling og tilgang til vår nettbaserte karriereportal RightEverywhere®. Portalen inneholder verktøy for karrierekartlegging, tester, CV-verktøy, webinarer, intervjutrening, forhandlingsteknikk og mye mer.

Med et marked i stadig endring må både arbeidsgivere og medarbeidere være forberedt på omstilling.

  • Det kan bli nødvendig å justere forretnings- og talentstrategiene på nytt når de økonomiske realitetene eller markedsbehovene endres.
  • Organisasjonene må svare med fleksibilitet og gjennomføre omstillingsprosesser på en måte som ivaretar produktiviteten, beskytter omdømmet samt redusere risikoen.

Som globale karriereeksperter er Right Management i en unik posisjon til å bistå lederne dine gjennom omstilling, samtidig som medarbeiderne som slutter, settes i stand til å gå videre til neste steg i sin karriere.

 

Hvordan bistår våre løsninger innen omstilling organisasjoner med å gjennomføre smidige og gode omstillingsprosesser?

  • Organisasjoner som tilbyr løsninger innen omstilling viser positive resultater, som inkluderer økt engasjement, produktivitet og lojalitet hos de medarbeiderne som blir værende i organisasjonen.
  • Right Management leverer bransjens beste kandidatopplevelse, og hjelper deg som arbeidsgiver å bygge et sterkt omdømme blant nåværende, tidligere og fremtidige medarbeidere.

RightChoice®-programmet kombinerer personlig karrierecoaching med innovative nettbaserte verktøy, seminarer om beste praksis, arrangementer og webinarer for å gi en unik støtte til organisasjoner og medarbeidere i endring. Vi tilbyr:

Eget kundeteam gjennom hele prosessen

Right Management samarbeider tett med dine ledere for å planlegge, kommunisere og gi støtte i omstillingsprosessen. Vi sørger for at prosessen blir ivaretatt profesjonelt og med respekt for medarbeiderne som må slutte, helt fra trening av lederne i «den vanskelige samtalen» og kommunikasjonsform, til støtte og veiledning for å ivareta den enkelte medarbeider best mulig.

Løsninger innen omstilling og støtte til medarbeidere i overgangen til ny jobb

Vi bistår medarbeiderne som må forlate organisasjonen med å få en god prosess, slik at de raskt finner en ny og tilfredsstillende jobb der de kan utnytte sitt potensiale maksimalt. Gjennom å gi medarbeiderne en god overgang til ny jobb sikrer vi at de snakker positivt om sin prosess og fortsetter å støtte omdømmet til virksomheten. Vi bistår medarbeidere i omstilling med:

  • Coaching og assessment som hjelper dem med å ta stilling til sine neste steg i karrieren
  • Tilgang til lokale karriereeksperter som hjelper til i jobbsøkerprosessen
  • Verktøy og andre ressurser gjennom vår innovative nettbaserte karriereportal, RightEverywhere®, som hjelper deltakerne med å få ny jobb raskere

Rapportering

Vi gir din virksomhet fortløpende innsyn og oppdateringer vedrørende medarbeidernes progresjon og tilfredshet i deres omstillingsprosess. Oppdaterte rapporter utarbeides og oversendes etter avtale med kunden.

Global kompetanse – lokal ekspertise og leveranse

Vi er en del av ManpowerGroup og har tilgang til verdens største og ledende nettverk innenfor vår bransje. Vi leverer løsninger innen omstilling gjennom Right Managements konsulenter med lokal ekspertise over hele verden.

Vi sikrer en rask og effektiv omstilling med et mål om minimal innvirkning på din organisasjons omdømme.

Vi gjennomfører vellykkede omstillingsprosesser samtidig som vi opprettholder verdighet og respekt

Det dynamiske forretningsmiljøet i Procter & Gamble (P&G) innebærer at organisasjonen er i stadig utvikling for å tilpasse seg kontinuerlig endring. Finn ut hvordan Right Management samarbeidet med organisasjonen for å sikre at medarbeiderne som sluttet, fikk de best mulige tjenestene innen omstilling samtidig som de ble behandlet med verdighet og respekt.

Omstilling av 6 000 medarbeidere verden over krever global rekkevidde og lokal tilpasning

Et globalt teknologiselskap måtte omjustere talentstrategien for å tilfredsstille de endrede behovene i markedet. Right Management leverte en skreddersydd løsning som håndterte den globale kompleksiteten og oppfylte kundens mål om å gi en enhetlig opplevelse til medarbeiderne som sluttet.

 

Les mer om våre løsninger

Vi er globale karriereeksperter. Når enkeltpersoner lykkes, lykkes organisasjonen. Vi hjelper organisasjoner og individer med å utarbeide og gjennomføre utviklingsstrategier som forbedrer organisasjonens fleksibilitet og resultater.

KARRIEREUTVIKLING

Mer enn 75 % av arbeidsgiverne opplever at det er vanskelig å tiltrekke seg og beholde talenter, noe som er avgjørende for å vinne i the Human Age. Er din organisasjon forberedt på å vinne konkurransen om talentene? Finn ut hvordan en effektiv strategi for karriereutvikling kan hjelpe din organisasjon med å styrke engasjementet, fremme medarbeiderutvikling og sikre at organisasjonen blir sett på som en attraktiv arbeidsgiver.

LEDERUTVIKLING

87% av alle organisasjoner har ikke identifisert de lederne som i framtiden skal fylle sentrale roller. Velger du de «rette» kandidatene eller fungerer ikke din etterfølgerplanlegging for ledere godt nok? Finn ut hvordan vår P3 Leader Model kan hjelpe deg med å identifisere, utvikle og beholde de riktige lederne i din organisasjon.

ORGANISASJONSEFFEKTIVITET

Talentisme, ikke kapitalisme. Porteføljemedarbeidere. Privatpersoner tar over, det skjer en «Uber-iseringen» av arbeid. Fleksibilitet gjennom analyse av arbeidsstyrken. The Human Cloud - en virtuell verden. Formål kommer før lønn. Å være en effektiv organisasjon er noe helt annet i dagens arbeidsliv. Right Management kan gi organisasjonen din de verktøyene og strategiene den trenger for å vinne i the Human Age.