Åshild Holst Johnsen

Seniorkonsulent

Åshild har en Master i Management fra Høyskolen BI og en Cand. Mag. i endringsledelse fra UIS. Hun er utdannet innen økonomi og administrasjon fra UIS og har i tillegg grunnfag i historie fra Høgskolen i Bodø. Åshild har erfaring fra karrierecoaching av enkeltpersoner og i grupper. Hun har også flere års erfaring som mentor for både nyutdannede og erfarne som grunnet ulik kulturbakgrunn har hatt ønsker om å lære mer om tilpasninger innen norsk kultur og arbeidsliv. Åshild har hatt sentrale lederposisjoner i små og mellomstore selskap hvor hun har vist gode resultater. Hun har også hatt flere styreverv.  Hun har tung erfaring innen rådgiving, coaching, rekruttering, endringsledelse, strategiarbeid, salg og markedsføring. Hun er en kursholder som får med seg deltagerne ved å utfordre og engasjere. Hun er sertifisert bruker av ulike testverktøy.

Spesialfelt: Coaching – karriereutvikling – endringsledelse - rekruttering