Astrid Rynning Nielsen

Konsulent

E-post

LinkedIn

Astrid har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi, og har inngående kunnskap om moderne arbeids- og organisasjonsformer, omstillings- og endringsprosesser og bruk av arbeidspsykologiske tester. Hun jobber som konsulent i Right Management, hvor hun blant annet fasiliterer kurs, workshops og tilbyr individuell karriererådgivning. Astrid har sterkt fokus på å få mennesker å bli bevisst og reflektere rundt arbeidspreferanser, motivasjon, ønsker, kompetanse og verdier. Hun har inngående kunnskap om hvordan gjennomføre gode omstillingsprosesser, og hun motiveres av at mennesker og organisasjoner lykkes i et raskt skiftende arbeidsmarked.

Astrid har flere års erfaring fra flere ulike HR-miljøer og har arbeidet med planlegging og gjennomføring av omstillingsprosesser og leder- og organisasjonsutviklingsprogram. Som tidligere rekrutterer har Astrid fått solid erfaring med å designe og gjennomføre omfattende rekrutteringsprosesser, og Astrid bruker denne kompetansen til å veilede kandidater til å utvikle en vellykket jobbsøkerstrategi.

Spesialfelt: Karriereutvikling- og omstilling - karriererådgivning - coaching