Grethe Rygge

Seniorkonsulent

Grethe har diplomutdannelse i organisasjonsutvikling fra University of Derby/Gestaltakademiet i Scandinavien, Stockholm. Hun har i tillegg coaching og terapi-utdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt og Høyskole i Oslo. Grethe har over 10 års konsulenterfaring og over 20 års ledererfaring i norsk og internasjonalt næringsliv. Hun har jobbet med internasjonale topplederprogram, der hun har vært medansvarlig for utforming av ledelsesprogrammene, i tillegg til gjennomføring og fasilitering av disse. Hun har arbeidet med strategiske målsettingsprogram for lederteam og enkeltpersoner på toppledernivå for et av Norges største internasjonale selskaper. Der ledet hun også større prosjekter innen forretnings- og arbeidsprosessmodellering, der rolle- ansvars- og lederstrukturer inngikk som en naturlig del av prosjektet.