Inger Lise Solvang

Seniorkonsulent

E-post
LinkedIn

Inger Lise er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo, med fokus på kultursosiologi. Hun er også utdannet gestaltterapeut (NGI) og har spesialisering innen organisasjonsutvikling. Inger Lise har mange års erfaring som konsulent, og som grunder har hun utviklet selskap og i 15 år vært leder i små og store bedrifter innen markedsanalyse generelt og kvalitativ research spesielt. Hun har erfaring med bedrifter innen de fleste bransjer, både i offentlig og privat sektor, og en rik metode- og verktøykasse. Inger Lise fasiliteter grupper, coacher topp- og mellomledere, driver motivasjonstrening, team- og organisasjonsutvikling. Hun jobber kreativt og analytisk, og er drevet av et genuint ønske om å bidra til andres utvikling.

Spesialfelt: Executive coaching- lederutvikling-  teamutvikling-  karriereomstilling - karrieremobilitet- research og analyse