Jarle Brandt

Karriererådgiver

Jarle har mange års erfaring innen ledelse, salg og HR arbeid, både som konsulent og i lederroller i store og små virksomheter. Jarle har et helhetsperspektiv og en forretningsmessig tilnærming til utfordringer for å utvikle så vel humankapitalen som resultatet. Jarle jobber i dag som direktør i Manpower Rogaland, og han har bred erfaring innen kommunikasjon og gruppedynamikk. Av personlige egenskaper vil vi fremheve evnen til å lytte og se individuelle behov, forstå situasjoner og evne til å skape samhandling og tillit med påvirkningsevne og troverdighet.

Spesialfelt: Ledelse – organisasjonsutvikling- forretningsutvikling - endringsledelse -  coaching - teamutvikling - konflikthåndtering