Marit H. Silseth

Seniorkonsulent

Marit har en mastergrad i ledelse fra BI, er utdannet ingeniør og økonom i tillegg til en sertifisering som coach. Hun har en solid erfaring fra over 20 år som leder i privat næringsliv med organisasjonsutvikling, ledelse og strategi som hovedfelt. Siden 2008 har hun vært organisasjonskonsulent. Hovedoppdrag har vært innen lederutvikling, ledercoaching, teamutvikling og karrieremobilitet. I tillegg har hun vært involvert i større strategiprosesser. Hun har jobbet med innovasjon, veiledning og støtte av nyetablerere. Marit har vært involvert i flere store nasjonale og internasjonale prosjekter. Hun arbeider med alle faser av organisasjons- og lederutviklingsprosjekter, samt assessment.

Spesialfelt: Lederutvikling - executive coaching - teamutvikling - organisasjonsutvikling - assessment - karrieremobilitet