Pål Strøm

Karriererådgiver

Pål er utdannet bachelor fra BI og utdannelse innen proaktiv planlegging, teambuilding og coaching fra Pathfinder, Danmark. Han har 27 års erfaring med operativ og strategisk ledelse, både i næringsliv og frivillige organisasjoner, hvor organisasjonsutvikling, salgs – og endringsledelse har vært sentralt. Han har videre erfaring innen coaching, teambuilding og prosesstyring. Pål arbeider i oppdrag som inneholder kompetansekartlegging, bevisstgjøring og coaching. Han holder kurs og webinarer for kunder innen karriereutvikling og omstilling ved siden av å være distrikssjef Trøndelag i Manpower.

Spesialfelt: Karriereomstilling- karrieremobilitet - prosesstyring