Fortsatt læring og utvikling i permitteringsperioden

Mer enn noen gang er det viktig å bevare gode medarbeidere – også etter at vi kommer ut av krisemodus. Ved å tilby den enkelte som blir berørt av permittering, mulighet til fortsatt læring og egenutvikling, kan vi i Right Management støtte deres organisasjon i dette arbeidet. Dette gjør vi gjennom vår digitale plattform RightEverywhere.


Målgruppe:
Alle medarbeidere som blir direkte rammet av permittering og som en ønsker å tilby muligheten for kontinuerlig læring også i permitteringsperioden.

Resultat:
Engasjerte medarbeidere som har fått veiledning og verktøy for å kunne ta ansvar for egen utvikling og læring. Motiverte medarbeidere som opplever at de blir ivaretatt i en krevende periode.

Hva tilbyr vi:
Selvutviklings- og inspirasjonstiltak for medarbeidere som ønsker og/eller trenger verktøy for å kunne ta ansvar for egen læring samt bistand til å planlegge egen karriereutvikling.

Tilgang til RightEverywhere, mulighet for coaching og deltakelse på lærings- og utviklingswebinar.

Totalt representerer RightEverywhere i seg selv en «verktøykasse», og forsterker læring og kompetanseutvikling blant annet knyttet til innsikt i egne styrker og kompetanser. Det gjør det også enklere for deltageren å ta ansvar for egen læring og karriere. Portalen inneholder hele 3000 ulike e-læringskurs innenfor mange ulike nivåer og tematikker.

Vi kan tilby to ulike løsninger:

Alternativ 1
Tilgang til RightEverywhere i en måned inkludert alle områdene som nevnt ovenfor.
  
Alternativ 2
Tilgang til RightEverywhere i en måned, tilgang til bistand (telefon og e-post) fra dagens coach samt ett webinar (1,5 time).

Ønsker du mer informasjon om dette ta kontakt på tlf: 40 00 24 95 eller e-post: [email protected]

Del