Kommunikasjon, samarbeid og problemløsning er ferdigheter som etterspørres – vil du forsterke dine? Meld deg på vårt virtuelle coachingprogram

Er du leder eller en som vil lære hvordan du kan utvikle deg og støtte de rundt deg? Vårt kurs gir deg konkrete verktøy som gjør at du får forsterket disse ferdighetene, det vil gjøre det lettere å bygge solide team, sette retning og skape et miljø for læring og innovasjon.

Digitalisering og endringer i arbeidslivet gjør at det er andre ferdigheter som skal til for å lykkes enn tidligere. Kommunikasjon, samarbeid og problemløsning er de tre mest etterspurte ferdighetene hos ledere og medarbeidere viser vår internasjonale forskning. I tillegg ser vi at både ledere og medarbeidere må kontinuerlig utvikle sin kompetanse og øke sin læringsvillighet.

Er du leder eller en som vil lære hvordan du kan utvikle deg og støtte de rundt deg?
Vårt kurs gir deg konkrete verktøy som gjør at du får forsterket disse ferdighetene, det vil gjøre det lettere å bygge solide team, sette retning, skape et miljø for læring og innovasjon, hvor medarbeidere føler seg trygge og motiverte selv i stor endringstakt.

Right Management har mer enn 30 års erfaring fra ledelse, coaching og utvikling. Vårt coachingprogram har fokus på coachende samtaleteknikker som vil gjøre deg godt rustet til å navigere og lede inn i fremtiden. Som en del av programmet vil du også få tildelt en egen mentorcoach som vil gi deg individuell tilbakemelding for å sikre deg mest mulig læring og utvikling.

Vår coachingtilnærming tar utgangspunkt i evidensbaserte teknikker og teorier. Programmet blir ledet av Right Managements fremste spesialister på coaching og ledelse, og har et kort og intensivt løp som passer inn i en travel hverdag.

Programmet gjennomføres virtuelt og vil derfor kunne følges uavhengig av hvor du er lokalisert. Vi har lang erfaring i å gjennomføre virtuelle møter og har gode digitale verktøy. Gjennom kurset vil du dermed også få unik og dagsrelevant kompetanse innen fjernledelse, hvordan sikre effektive virtuelle møter og læringsarenaer for ditt team, samt hvordan lytte og holde fokus og slik skape gode samtaler og løsninger med den enkelte selv om man ikke er samlokalisert.

Læringsmål:
Få innsikt om de siste trender innen arbeidsmarkedet som gjør deg bedre rustet til å attrahere, beholde og utvikle de beste folka.

Mål og målgrupper
Right Managements coachingprogram er spesielt myntet på deg som ønsker å bruke coaching, veiledning og fasilitering for å kunne bidra til at man arbeider mer effektivt med medarbeidere og team. Dette kan være ledere, HR- medarbeidere, konsulenter eller prosjektledere.

Fagansvarlige og kursleder
Marte JagerMarte Jæger har en master fra London School of Economics og har jobbet over 14 år i den internasjonale humanitære verden, hvor hun har erfaring fra prosjektledelse og organisasjonsutvikling, med spesielt fokus på ledelse, kultur og samarbeid. Hun er sertifisert coach og teamcoach. Marte jobber som seniorkonsulent og fagsjef for lederutvikling og coaching i Right Management, hvor hun både utvikler og fasiliterer lerutviklingsprogrammer for kunder både i Norge og i utlandet. De siste årene har hun coachet ledere på å utvikle efffektive team, tydelig kommunikasjon og bevissthet på egen ledelsesplattform, samt jobbet med prosessledelse og gruppefasilitering innenfor temaer som innovasjon, endring og læring.

Gjennom programmet vil man ha flere foredragsholdere og kursledere.

Coachingprogram høst 2020:

18. september kl 09:00 – 15:00
19. oktober     kl 09:00 – 15:00
16. november kl 10:00 – 11:30 (webinar)
Mentor coaching
03. desember  kl 09:00 – 15:00

Kursholder vil kontakte alle deltakere i forkant for et «bli kjent møte» før man møtes i det virtuelle rommet.

Kursavgift
Hvert coachingprogram består av; 3 heldagsmoduler, mentorcoach, læringsgruppe, webinar og diplom. Prisen for dette er kr 19. 800,- kr eks moms (betaling før kursstart). Meld deg på vårens coachingprogram innen 15. juni å få 10% avslag.

Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å melde dere på, vil vi imøtekomme med rabatt.

Meld deg på her: Påmelding coachingkurs

For mer informasjon ta kontakt med Trude Kinn Backe tlf: 97131037 eller
e-post [email protected]

Del