Se mulighetene i permitteringsperioden

Permitterte har en unik mulighet til å bruke tid på faglig påfyll og kompetanseutvikling i permitteringsperioden, mener Right Management-sjef Marianne Hagen.

– Å bli permittert kan være tungt og vanskelig. Men det gjelder å bruke energien sin på det man kan gjøre noe med: en selv og sin kompetanse, sier Marianne Hagen, nordisk direktør i Right Management.

Under koronakrisen bistår hun og selskapet Right Management mange virksomheter med permitteringsprosesser. Hun mener det er viktig at permitterte prøver å bruke tiden på noe som gjør at man utvikler seg. Utvikling gir mestringsfølelse og positivitet.

– Permitteringer er en mulighet til å ta et skritt tilbake, og reflektere over hva man kan og hvor man vil. Det kan det være vanskelig å finne tid til når man er i jobb. I permitteringstiden har man mulighet til refleksjonstid om jobben sin, hva ønsker man å bli bedre på og hva slags kompetanse og ferdigheter ønsker man å forsterke.

Sett nye mål

Hagen mener permitterte bør legge en plan for hvordan de ønsker å bruke tiden, og hva de ønsker å få ut av den. De bør også sørge for å skape struktur i hverdagen.

– Når du setter klare mål, når du lenger. Men enda mer handler det om å velge hvordan du skal bruke tiden. Gjør noe du opplever som meningsfullt, og som du føler du får noe igjen for.

Hun oppfordrer permitterte til å be lederen sin om en samtale i starten av permitteringen. Et formål er å avklare forventninger for hva slags kontakt det skal være fremover. Men man bør også snakke om sin utvikling og muligheter internt i organisasjonen.

–For å være klar til å komme tilbake, bør dere ha en felles forståelse for hvor du er i karrieren din nå, og en felles intensjon for hvor du skal. Lederen vil også ha et utenfraperspektiv som er nyttig når du skal vurdere dine egne kvalifikasjoner.

Hagen opplever at mange har stort utbytte av å snakke med en coach eller karriererådgiver, slik man blant annet får mulighet til via løsningene til Right Management.

Lær noe nytt

En sentral del av arbeidet til Right Management er å hjelpe selskaper med å tilrettelegge for læring for de permitterte. Hagen mener det er avgjørende å bruke tid på å bygge kompetanse under permisjonen.

– Kompetanse er ferskvare. Å fortsette og lære og utvikle seg er det viktigste man gjør for å holde seg relevant i jobben og for sin organisasjon, sier Marianne Hagen.

Det dreier seg både om å lære seg noe nytt, og å lære seg å bruke noe man kan fra før – på nye måter.

– Du kan tenke på kompetansen din som en haug med legoklosser. Hvis du hver dag bygger et slott, tror du kanskje at du bare kan bygge slott. Men kanskje du oppdager at du også kan bygge båter, romskip eller noe helt nytt.

Koble deg på

Hagen mener arbeidstakeren også bør ta ansvar for å opprettholde en god dialog med arbeidsgiver.

– Du kan insistere på at dette er arbeidsgivers ansvar. Men det er i din interesse å holde kontakt. Dere har et felles mål om at du skal komme styrket tilbake.

Samtidig har hun forståelse for at dette kan være vanskelig for noen.

– Jeg skjønner at ikke alle har like lyst til å ha kontakt nå. Det er lov å være både såret og sint i en sånn situasjon. Men samtidig går det an å ha forståelse for lederens rolle, og for at permitteringer er nødvendige.

Hagen påpeker at man også kan be om å holde kontakten gjennom en kollega. Hun mener at man har interesse av å holde seg oppdatert på hva som skjer på arbeidsplassen, og å delta på sosiale arenaer.

Samtidig understreker hun at man bør bruke mye av den frigjorte tiden på noe som ikke handler om jobb eller karriere.

– Det er frivillig hva man gjør i sin permisjonstid. Vi vet fra forskning at det er viktig å koble av, bruke hverdagen til å gjøre andre ting som egen hobby, prosjekter, andre former for læring og koble av med det som gir påfyll. Variasjon er viktig.

Marianne påpeker uansett at det absolutt er en fordel i sin videre utvikling og karriere at man kan si at i min permisjonsperiode lærte jeg noe nytt eller jeg forsterket min kompetanse innen et område/fagfelt.


Del