Slik sikrer du bedriftens omdømme gjennom tøffe omstillingsprosesser

Koronanedbemanningene kan ha store langsiktige konsekvenser for bedrifter. – Gode ledere tar vare på både dem som må gå og dem som blir, sier Right Management-sjef Marianne Hagen.

På grunn av koronakrisen har mange bedrifter måttet gå til permitteringer og nedbemanninger. Marianne Hagen, administrerende direktør for Right Management som er en del av ManpowerGroup, mener valgene bedrifter tar under krisen også vil få store konsekvenser senere.

Marianne Hagen– Alle forstår at bedrifter må kutte kostnader. Men vi skal leve av noe etter krisen også. Hvordan man gjør ting nå vil ha store langtidsvirkninger på bedriftens omdømme, sier Hagen.

Gjennom karrieren har Hagen hjulpet mange bedrifter gjennom tøffe omstillingsprosesser. Hun mener det er avgjørende å ha en ryddig prosess fra start.

–  Å behandle dem som dessverre må gå på en ryddig og god måte handler ikke bare om å redusere risiko for konflikter. Det handler også om å ta vare på dem som blir igjen, og å opprettholde engasjementet og tilhørigheten deres, sier hun.

Oppretthold læringsevnen

En av tingene Right Management kan bistå med under omstillinger, er et program for kontinuerlig læring for permitterte. Det tror Hagen er et nøkkeltiltak.

– Hvis man er permittert, er det viktig å holde læringsevnen ved like, slik at man er klar til å begynne i jobben igjen. Og hvis bedriften er nødt til å gå til oppsigelser, bør man sørge for at de som mister jobben får hjelp til å finne nye karrieremuligheter.

Hagen anbefaler ledere å finne en god tredjepart å sparre med under omstillinger.

– Det er vanskelig å være en god og trygg leder under en krise som dette. De fleste trenger profesjonell støtte og veiledning gjennom en sånn prosess.

Bedrift for fremtiden

Hagen tror krisen kan gjøre det lett å glemme at den langsiktige utfordringen i arbeidsmarkedet er talentmangel, det vil si at det finnes flere jobber enn det finnes kvalifiserte arbeidstakere.

– Selv om det haster å kutte kostnader nå, må man også kunne tiltrekke seg talent i fremtiden. Ledere må tenke langsiktig, og skape en god opplevelse for nåværende, tidligere og fremtidige arbeidstakere, fremholder hun.

Hun tror ledere må være forberedt på mer omstilling i fremtiden.

– Kontinuerlige justeringer kommer til å bli en del av hverdagen. Ledere bør legge til rette for mer fleksibilitet og mobilitet for å redusere den langsiktige risikoen.


Del