Trygg ledelse gjennom krisen

Hjemmekontor betyr ikke mindre jobb for konsulentene i Right Management. – Vårt mål er å støtte våre partnere og kunder med ledelsesutfordringene de nå står overfor, sier seniorkonsulent Marte Jæger.

I likhet med store deler av norsk næringsliv, jobber medarbeiderne i Right Management hjemmefra under koronakrisen. Seniorkonsulent Marte Jæger ser imidlertid det positive i situasjonen.

– Vi merker de samme utfordringene som alle andre ved å sitte forskjellige steder. Men vi er vant til å jobbe virtuelt, og vi er gode på nettopp endring og omstillinger. Sånn sett er vi heldige, for det er noe folk trenger akkurat nå.

Jæger har over ti års erfaring som koordinator for humanitær bistand hos Røde Kors, og er i dag fagleder for coaching og ledelse hos Right Management, som er en del av ManpowerGroup.

– Flere av våre kunder står midt i en utfordrende tid, enten det gjelder permitteringer eller store skift der medarbeidere må jobbe med andre oppgaver enn de er vant til. Vår kompetanse innenfor endring og karriereomstilling er da svært relevant. Vi har både kapasitet til å støtte ledelsen i bedrifter med større prosesser, og oppfølging av den enkelte medarbeider som er påvirket av tiltakene, sier hun.

Behov for gode råd

Noen dager etter at koronakrisen slo inn for fullt, holdt Jæger et webinar om fjernledelse og krisekommunikasjon med over 100 påmeldte.

– Det er tydelig at vi har truffet en nerve. Vi har jobbet i over 30 år med ledelse og kommunikasjon, og ønsker å dele de verktøyene vi har for å hjelpe våre kunder og partnere. På grunn av den store etterspørselen vurderer vi nå å sette opp flere webinarer med aktuelle tema, sier hun.

På kurset om krisekommunikasjon tok Jæger opp tre viktige spørsmål: Hvordan bygge en tydelig kommunikasjonsplattform i kriser? Hvordan kommunisere godt med ansatte i krevende situasjoner? Og hvordan fjernlede medarbeidere på en effektiv måte for å sikre leveranse?

– Akkurat nå er det mye nytt og krevende, og vi vet ikke hvor lenge unntakstilstanden vil vare. Da går hjernen vår fort i «overdrive». Det blir vanskelig å ta til seg informasjon, vurdere hvilke oppgaver som faktisk er viktige og holde effektiviteten oppe. Hvis vi i tillegg føler oss utrygge, er det enda vanskeligere. Det er derfor viktig at lederen sjekker inn og spør hva den enkelte ansatte trenger nå, samt kommuniserer trygt og tydelig, slik at de bidrar til en følelse av trygghet i all usikkerheten, forteller Jæger.

Uformelle digitale møteplasser

Når man jobber hjemmefra, mister man mange av de sosiale arenaene på jobben, som lunsjen, småprat over kaffemaskinen, og sparringer ved pulten. Jæger mener ledere må være vare på hvordan det påvirker de ansattes trivsel og det sosiale limet i gruppen.

– Noe som blir synlig for mange nå, er alt som vi vanligvis ikke tenker over som gjør at vi har fremgang og blir engasjert. De små sosiale vannhullene er der ikke lenger. Vi er sosiale dyr som trives og motiveres av andre, og nå er det redusert.

Jæger mener derfor det er viktig at ledelsen bruker tid på å etablere trygge digitale arenaer der de ansatte kan diskutere arbeidsoppgaver og jobb, men også møtes sosialt, snakke sammen og dele gladnyheter.

– Dette må ikke bli en limbotilstand der alle bare venter på at det skal gå over, for det vet vi ikke når det gjør. De ansatte trenger å føle at ting går fremover og at man fortsatt er del av et team. Her har ledere en unik mulighet til å påvirke!  

Ønsker du å ta kontakt med oss? Send spørsmål eller andre henvendelser til seniorkonsulent Marte Jæger, [email protected] eller til Marianne Hagen, Brand Lead, [email protected]


Del