Kari-Ann Snesrud

Konsulentleder

Tlf: 901 47 363
E-post: kari-ann.snesrud@right.no

Profil LinkedIn

Kari-Ann Snesrud er leder for karriereomstilling hos Right Management, og er en del av den norske ledergruppen. Hun har ansvaret for at vi leverer de beste løsningene innenfor karriereomstilling gjennom dyktige karriererådgivere/konsulenter, et serviceminded koordinatorteam og karrieresenter, samt profesjonelle prosesser, kurs og verktøy.

Kari-Ann har vært ansatt hos Right Management siden 2014, hvor hun har jobbet med karriererådgivning og forretningsutvikling. Hun har 17 års erfaring innenfor salgs- og markedsføringsledelse,  forretningsutvikling og prosjektledelse. I tillegg har hun erfaring som profesjonell coach og mentor både lokalt og internasjonalt.

Kari-Ann har Barchelor fra Handelshøyskolen BI, med spesialiserting innenfor organisasjon og ledelse. Hun er utdannet coach fra CTI Nordic, og har gjennomført en rekke kurs innenfor kommunikasjon og ledelse, samt at hun innehar sertifiseringer i verktøyene Team Management Profile og Birkman.