Coachingprogram "Coachende samtaleteknikk" starter 21. mars - meld deg på!

Lurer du på hvordan du kan bidra til å motivere og utvikle de rundt deg? Ønsker du å holde roen og fokus på det viktige i krevende møter og samtaler på jobben? Ønsker du å jobbe mer effektivt ved å sikre eierskap og øke tillit? Da er programmet "Coachende samtaleteknikk" noe for deg.


Programmet "Coachende samtaleteknikk" handler om å få god innsikt, kunnskap og trening i å bruke coaching som et verktøy for å øke indre motivasjon, mestringstro og eierskap hos de rundt deg.

Right Management inviterer til et faglig solid coachingprogram med fokus på konkrete verktøy, praktiske øvelser og tilbakemelding fra din personlige mentorcoach, for å sikre mest mulig læring. Right Management har mer enn 30 års erfaring fra coaching og utvikling. Kurset blir ledet av Right Managements fremste spesialister på coaching, og har et kort og intensivt løp som passer inn i en travel hverdag.

Læringsmål:

Hvorfor coaching?
Det stilles nye og økende krav til dagens ledere og organisasjonskonsulenter. Det er blant annet stor endringstakt, resultatpress og flere og mer krevende interessenter både i privat og offentlig sektor. Derfor blir endringsdyktighet, fokus på læring og utvikling samt sosial kompetanse stadig viktigere. Forskning viser at for oppgaver som man møter i sin hverdag, er det autonomi, mestring og mening i arbeidet som gir engasjement og gode resultater. Coaching er et godt verktøy for å øke nettopp dette.

Mål og målgrupper
Right Managements «Coachende samtaleteknikk» er spesielt myntet på deg som ønsker å bruke coaching, veiledning og fasilitering for å kunne bidra til at man arbeider mer effektivt med medarbeidere og team.

Kursinnhold
Basert på Right Managements globale erfaring med coaching, lederutvikling og organisasjonsendring, tilbyr vi et coachingprogram med fokus på coachende samtaleteknikk som har til hensikt å bidra til enkeltmenneskers, teams- og organisasjoners vekst. Programmet inkluderer perspektiver og verktøy fra et bredt spekter av retninger innen coaching. Programmet søker også å utnytte deltakernes egen kompetanse og erfaring ved å sette teori og øvelser inn i de relevante utfordringene deltakerne står ovenfor. Pedagogisk vil det bli lagt opp en veksling mellom presentasjon av metoder og teknikker, demonstrasjoner og praktiske øvelser i par eller grupper med påfølgende refleksjoner. Deltakerne vil får tildelt en egen mentorcoach for å sikre personlig tilbakemelding og læring tilpasset den enkelte. Gjennom programmet vil man ha flere foredragsholdere og kursledere.

Fagansvarlige og kursleder
Marte Jæger er konsulent hos Right Management. Marte har en master fra London School of Economics og bred erfaring fra prosjektledelse og organisasjonsutvikling, med spesielt fokus på kultur og samarbeid. Hun er sertifisert coach og teamcoach fra Erickson og har vært mentor på flere lederutviklingsprogrammer. I eget foretak har hun de siste årene coachet ledere på teamledelse, kommunikasjon og bevissthet rundt egen ledelsesplattform. Hun har også erfaring fra karriereveiledning, prosessledelse og gruppefasilitering, samt andre coachingretninger og metoder.

Dato og tidspunkt for moduler

Kurslokaler sentralt i Oslo.

Kursavgift
Totalpris for 3 heldagsmoduler, personlig mentorcoach, læringsgruppe og diplom er kr. 15 000,-.
Programmet er fritatt for mva.

For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med konsulent Marte Jæger på tlf: 926 19 172 eller marte.jager@right.no.

Del